Yhdistys

association

Historiamme

Our history

Lotus Indian Dance Centre Finland ry on helsinkiläinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää intialaistaustaisia tanssin ja liikunnan muotoja sekä taiteen ja kulttuurin tuntemusta, esimerkiksi järjestämällä kursseja, työpajoja, näytöksiä, kulttuuritapahtumia ja muuta vastaavaa toimintaa. Näitä tavoitteita yhdistys toteuttaa tanssikoulunsa ja esiintyvän tanssiryhmänsä avulla.

Yhdistyksen juuret ovat Sari Breilinin ja Katri Prusilan vuonna 2008 perustamassa Bolly Beat Dancers -tanssiryhmässä. Tanssikoulu Bolly Beat Dance School perustettiin vuotta myöhemmin vuonna 2009. Tanssiryhmä ja -koulu ovat alusta lähtien osallistuneet aktiivisesti erilaisiin intialaisiin ja muihin kulttuuritapahtumiin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Joulukuussa 2013 perustettiin yhdistys, jolloin tanssiryhmä ja -koulu siirtyivät toiminimeltä yhdistyksen alaisuuteen. Yhdistys toimi vuoteen 2019 asti nimellä Indian Classical & Contemporary Dance Society Finland, Bolly Beat Dance School & Bolly Beat Dancers ry.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet, jos hyväksyvät yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen jäsenmaksu on 16 € / vuosi. Kannatusjäsenmaksu on min. 20 € / vuosi.
Lotus Indian Dance Centre Finland ry is a Helsinki based association. The aim of the association is to promote Indian dance styles and other forms of exercise in Finland, for example by organising courses, workshops, performances, cultural events and other similar activities. The association pursues these goals through its dance school and performing dance group.

The roots of the organization are in the dance group Bolly Beat Dancers, founded by Sari Breilin and Katri Prusila in 2008. Bolly Beat Dance School was founded a year later in 2009. The dance group and the dance school have been actively taking part in various Indian and other cultural events mainly in the capital area since the very beginning. The dance group and school functioned initially as a company, but became part of the association after it was founded in December 2013. The association functioned until 2019 under the name of Indian Classical & Contemporary Dance Society Finland, Bolly Beat Dance School & Bolly Beat Dancers ry.

Association membership: All persons over 15 years of age who accept the terms and conditions of the association can become members. The membership fee is € 16 / year. A person or a legal entity who wants to support the association can become a supporting member with a membership fee of min. € 20 / year.

Hallitus

Board

Puheenjohtaja / Chair: Hanna Mannila
Varapuheenjohtaja / Deputy Chair: Laura Kunnas
Sihteeri / Secretary: Sanna Laine
Rahastonhoitaja / Treasurer: Leena Puhakka

Muut jäsenet / Other members:
 Ilona Kolachana
Varajäsenet / Deputy members: Vuokko Hangaslahti, Ann Ojala, Alessia Dal Bo’

HELSINKI, FINLAND // INFO@LOTUSINDIANDANCE.FI // Copyright LOTUS INDIAN DANCE CENTRE

HELSINKI, FINLAND // INFO@LOTUSINDIANDANCE.FI // Copyright LOTUS INDIAN DANCE CENTRE